Thursday, July 13, 2017

Disney Descendants - Freddie

Mystery approaching || Zbliża się tajemnica
Freddie was the last girl from Disney's Descendants I wanted to have. Now, only Jay is left on the wishlist, however, if I ever encounter reasonably priced other characters, I might reconsider.

Freddie jest ostatnią dziewczyną z Następców Disneya, którą chciałam mieć. Teraz na liście życzeń został tylko Jay, ale jeśli trafię inne postacie w rozsądnych cenach, mogę zrewidować plany.

Tuesday, June 20, 2017

The many faces of Asha

OK, before I get seriously to the pre-announced Freddie and my B-Day Girl, I felt like delving more into the past dolls. I always liked the Asha head mold, but only recently, with the recent editions, realized it was one of my favourite ones.

OK, zanim na poważnie zajmę się zapowiedzianymi Freddie i panną urodzinową, mam ochotę zagłębić się między starsze lalki. Zawsze lubiłam mold Ashy, ale dopiero z niedawnymi edycjami dotarło do mnie, że to jeden z moich ulubionych.
1996 Hula Hair AA Barbie (Christie? although it only said Barbie on the box)
1996 Hula Hair AA Barbie (Christie? na pudełku miała napisane tylko Barbie)Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...